Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας…

Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας προσκαλεί πλοιοκτήτες / πλοιοκτήτριες εταιρείες για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση ακτοπλοϊκών γραμμών, διάρκειας τριών ετών, αρχομένης από 01-11-2011 .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πλοιοκτήτες που αυτοί και τα πλοία τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 των άρθρων πρώτου και τρίτου του ν. 2932/2001.
Οι πλοιοκτήτες / πλοιοκτήτριες εταιρείες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλουν σχετική αίτηση δρομολόγησης πλοίου/ πλοίων στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών, Ακτή Βασιλειάδη 1, Πειραιάς Τ.Κ. 18510, μέχρι και την 4 Μαΐου 2011.
Η σχετική πρόσκληση διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ/ΔΘΣ, Ακτή Βασιλειάδη, 4ος όροφος Πειραιάς, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00.
Επίσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (www.yen.gr -Διακηρύξεις – Ακτοπλοϊκές Γραμμές).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΘΥΝΑΛ τηλ. 210-4191178, 210-4191495, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου