Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΣ NEL LINES ΓΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ 1


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,    ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΔ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ


Σας αποστέλλουμε επιστολή του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προς την Ν.Ε.Λ. αναφορικά με την ακτοπλοϊκή διασύνδεση Βορειοανατολικού Αιγαίου με Βόρειο Ελλάδα προς ενημέρωσή σας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μυτιλήνη 25 Ιουλίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ. ΔΜ/Φ 231.09/6524
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π. ΠΡΟΣ: Ν.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επανέναρξη δρομολογίων επιδοτούμενων γραμμών του Ε/Γ - Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.Μ. 35.
ΣΧΕΤ: α) Το αριθ. πρωτ. ΔΜ/Φ 231.09/5312/16-06-2011 έγγραφό μας.
β) Η με αριθ. πρωτ. 208/21-07-2011 επιστολή σας
γ) Η υπ’αρ.81/2009 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και δεδομένου ότι:

1) Οι συγκοινωνιακές ανάγκες της τρέχουσας περιόδου σύνδεσης των νησιών του Β.Α. Αιγαίου με τη Βόρεια Ελλάδα δεν καλύπτονται από το Ε/Γ-Ο/Γ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, με αποτέλεσμα να είμαστε αποδέκτες παραπόνων.
2) Το Ε/Γ-Ο/Γ Τ/Χ «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι » Ν. Μυτ. 37 που δρομολογήθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.41/4323/20-05-2011 απόφαση και για το χρονικό διάστημα από 15-07-2011 έως 30-08-2011, προκειμένου να καλυφθούν οι προαναφερόμενες αυξημένες συγκοινωνιακές ανάγκες, δεν εκτελεί δρομολόγια.
3) Η μηχανική βλάβη του Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.Μ. 35 έχει αποκατασταθεί.
Παρακαλούμε όπως άμεσα επανέλθει το Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.Μ. 35 στα δρομολόγια των γραμμών, α) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ, β) ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 
και

γ) ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΧΙΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ – ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ, όπως προβλέπεται από την υπ’ αρ. 81/2009 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Β.Α. Αιγαίου με τη Βόρεια Ελλάδα.
Η επανέναρξη των προαναφερόμενων δρομολογίων από το Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.Μ. 35
 είναι επιβεβλημένη δεδομένου ότι αποσύρατε,
 χωρίς μάλιστα την απαιτούμενη από την υπηρεσία μας έγκριση αποδρομολόγησης, το Ε/Γ-Ο/Γ Τ/Χ «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι » Ν. Μυτ. 37.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα κινηθεί η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου