Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Το μεταφορικό ισοδύναμο στο μικροσκόπιο

Μελέτη για την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου, κατά προτεραιότητα στις άγονες γραμμές, ανέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ως μεταφορικό ισοδύναμο αποκαλείται η καταβολή ίσης δαπάνης για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων σε ίση απόσταση σε στεριά και θάλασσα. Στην περίπτωση που εφαρμοστεί το μεταφορικό ισοδύναμο, τη διαφορά κόστους που θα προκύπτει θα την καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός. Ανάδοχος της μελέτης είναι η εταιρεία «Κantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» και σύμφωνα με την ανάθεση, η μελέτη θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε επτά μήνες.

Η μελέτη χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης δικτύου δρομολογίων άγονων γραμμών. Θα εξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους και η σχετική εμπειρία από άλλα κράτη μέλη της Ένωσης και του συνολικού σχεδιασμού τους (με βάση υφιστάμενες μελέτες). Ακόμη προβλέπεται ανάλυση κόστους - οφέλους και αποτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που θα προκύψει από την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου για το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση το υφιστάμενο καθεστώς δρομολογίων.
Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης θα γίνει ανάλυση πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών που θα προκύψουν από την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στις άγονες γραμμές. Επίσης θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης του μεταφορικού ισοδύναμου, όπως είναι η ναυπήγηση ή αγορά πλοίων μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ή ως δημόσιο έργο.
Ακόμη θα προταθεί η εφαρμογή του σε δύο συγκεκριμένα δρομολόγια, για να εξεταστεί πιλοτικά η λειτουργία του.
Στη δεύτερη φάση, για καθένα από τα προτεινόμενα δρομολόγια η μελετήτρια εταιρεία θα πρέπει να προσδιορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των πλοίων, τις λειτουργικές απαιτήσεις τους, τη συχνότητα των δρομολογίων και μια σειρά άλλων χαρακτηριστικών.
Επίσης θα απαιτηθεί ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
Η τρίτη φάση περιλαμβάνει τη μελέτη της ολοκληρωμένης εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου σε όλες τις άγονες γραμμές και χρονικό προσδιορισμό των ενεργειών που απαιτείται να γίνουν.

Ισοδύναμο ή επιδοτήσεις;
Σε δήλωσή του στο «Ε», ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε: «Είναι δέσμευσή μας κι ίσως έχουμε καθυστερήσει στην υλοποίησή της να εξασφαλίσουμε ίσο κόστος μετακίνησης για τους πολίτες της νησιωτικής Ελλάδας με τους πολίτες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η μελέτη που ανατέθηκε είναι πολύ σημαντική, καθώς θα μας δείξει ποια είναι η σημερινή κατάσταση, ποιες είναι οι ανάγκες και πώς μπορούν να καλυφθούν.»
Ας σημειωθεί ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας λειτουργεί ομάδα εργασίας που μελετά το θέμα, ώστε να προχωρήσει η θεσμική κατοχύρωση του μεταφορικού ισοδύναμου.
Μελέτη που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιά για τη γραμμή Πειραιάς - Ρόδος με ενδιάμεσους σταθμούς στα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων, έδειξε ότι η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου θα είχε μικρότερο κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο από τις επιδοτήσεις που δίνονται σήμερα, ενώ ταυτόχρονα οι επιβάτες θα πλήρωναν έως και 60% χαμηλότερους ναύλους.

WWW.EMPROSNET.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου