Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Παρουσιάστηκαν οι άξονες της νέας λιμενικής πολιτικής


Βασικούς άξονες της Λιμενικής Πολιτικής παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Θάνος Πάλλης στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΕΛΙΜΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Πάλλης παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πολιτικής που προετοιμάζει, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού, αξιόπιστου, αποτελεσματικού και λειτουργικού Εθνικού Λιμενικού Συστήματος, που θα είναι έτοιμη το επόμενο διάστημα.
Σε αυτή την προσπάθεια, η συναίνεση των αρμόδιων φορέων είναι καθοριστικής σημασίας, γι’ αυτό και αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος με τα μέλη της ΕΛΙΜΕ και τέθηκαν οι βάσεις μιας δημιουργικής συνεργασίας.

Οι βασικοί άξονες της Εθνικής Λιμενικής Στρατηγικής προσδιορίζονται ως εξής:
-Οι Ελληνικοί λιμένες πρέπει να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένες αγορές και να αναπτύξουν στοχευμένες στρατηγικές ανάπτυξης.
-Η ευελιξία και αυτονομία των λιμένων θα ενισχυθεί. με στόχο την άμεση απόκρισή τους στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές.
-Οι διαδικασίες εποπτείας από το Υπ. Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας θα απλοποιηθούν, με παράλληλη μείωση της γραφειοκρατίας.
-Ο έλεγχος των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. θα παραμείνει στο δημόσιο, με ταυτόχρονη παραχώρηση του δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών σε ιδιώτες.
-Η αποτελεσματική διαχείριση των μικρών σε μέγεθος λιμένων, επιβάλλει τη δημιουργία κατάλληλων φορέων διαχείρισης.
Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους διακριτούς ρόλους της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, που καθιστά αναγκαία τη συνεργασία τους. theseanation.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου