Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

ΠΝΟ: Νέο μπλόκο σε πλοία της HSW & ΝΕΛ από Δευτέρα υπό προϋποθέσεις

Η ΠΝΟ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:


«Με χθεσινό Δελτίο Τύπου της, η Διοίκηση της ΠΝΟ γνωστοποίησε ότι, ύστερα από την συνδικαλιστική παρέμβαση της Ομοσπονδίας την Τρίτη 25-10-2011, που πραγματοποιήθηκε με απαράμιλλη ομοψυχία των πληρωμάτων της Ακτοπλοΐας, το αποτέλεσμα ήταν σημαντικός αριθμός ακτοπλοϊκών εταιρειών, με σχετικά έγγραφά τους προς την Ομοσπονδία, να εγκαταλείψουν τις παλαιότερες θέσεις τους και να αναγνωρίσουν τις εργοδοτικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τις ΣΣΕ (2010 και 2011) ακτοπλοϊκών πλοίων, που μετά την επικύρωσή τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία από τον αρμόδιο Υπουργό, προσέλαβαν ουσιαστική ισχύ νόμου.


Στο ίδιο Δελτίο Τύπου τονίζετο, μεταξύ άλλων, ότι εξαίρεση απετέλεσαν οι εταιρείες HELLENIC SEAWAYS και NEL LINES, όπου μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στα πληρώματα, ούτε τις ανεγνώρισαν εγγράφως, όπως έπραξε η πλειονότητα των άλλων ακτοπλοϊκών εταιρειών, και αντ΄αυτού και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τη συνδικαλιστική παρέμβαση της ΠΝΟ, κατέφυγαν σε προβοκατόρικες μεθόδους με μοχλό πίεσης τους επιβάτες.
Στη σημερινή συνεδρίαση της Διοίκησης της ΠΝΟ, που πραγματοποιήθηκε με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εφαρμογή της σχετικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και ειδικότερα την πληρωμή δεδουλευμένων μισθών και αναδρομικών αυξήσεων των αποδοχών των πληρωμάτων των παραπάνω δύο εταιρειών, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε μέχρι σήμερα ανταπόκριση από τις εταιρείες αυτές, σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών τους προς τους ναυτεργάτες.
Όπως προαναφέρθηκε, η συμμόρφωση των εταιρειών αυτών προς τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της Ακτοπλοΐας των ετών 2010 και 2011 συνιστά αυτονόητη και μη αμφισβητούμενη ελάχιστη υποχρέωσή τους και για τον επί πλέον λόγο ότι με την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, είναι πλέον νόμοι του Κράτους.
Η Διοίκηση της ΠΝΟ καλεί τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να διασφαλίσουν την μη καταστρατήγηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την εφαρμογή τους μέχρι κεραίας στους ναυτεργάτες των παραπάνω πλοίων. Επίσης, αναμένει από τις δικαστικές αρχές την διασφάλιση συμμόρφωσης των εταιρειών αυτών προς την κείμενη νομοθεσία, που αφορά στην μη πληρωμή δεδουλευμένων μισθών και αναδρομικών αυξήσεων των αποδοχών των πληρωμάτων των εταιρειών αυτών.
Τέλος, σχετικά με τα πλοία που είναι προγραμματισμένα να αναχωρήσουν την Δευτέρα 31-10-2011 το πρωί ή να αναχωρήσουν από τον Πειραιά για την διενέργεια ετήσιας επιθεώρησης, τονίζεται ότι δεν θα επιτραπεί η αναχώρησή τους, εφ’όσον δεν καταβληθούν επί τόπου όλα τα οφειλόμενα στους ναυτεργάτες, με βάση τις ΣΣΕ 2010 και 2011.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου