Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

΄΄Τρέχει΄΄ το πρόγραμμα για την Υδατοκαλλιέργεια.


Ανακοινώνεται πως στο πλαίσιο του ΕΠ.ΑΛ 2007-2013 έχουν εκδοθεί οι σχετικές ΚΥΑ, καθώς και οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για τα Μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση & Εμπορία», τα κείμενα των οποίων είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο (www.et.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων με τον σχετικό φάκελο δικαιολογητικών μέχρι την 31-7-2012.
Oι δύο Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπουν την χρηματοδότηση των επενδύσεων του Τομέα της Υδατοκαλλιέργειας με το ποσό των περίπου 30.000.000 ευρώ και τις επενδύσεις του Τομέα της Μεταποίησης & Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων με ποσό περίπου των 22.000.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των επενδύσεων (επιλέξιμων δαπανών) πάνω από τα 100.000.000 ευρώ.
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης έχει οριστεί στα 20.000 ευρώ, το μέγιστο στα 2.500.000 ευρώ για τις υδατοκαλλιέργειες και στα 5.000.000 για τη μεταποίηση και εμπορία, ενώ επιλέξιμες θα είναι -υπό προϋποθέσεις- οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1-1-2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου