Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Πρόσκληση για υποβολή Αιτήσεων Μέτρο 1.3 “Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων”


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, γίνεται γνωστό στους επαγγελματίες αλιείς ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα επιδοτήσεων για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών, το οποίο περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στα εξής:

α. αντικατάσταση κινητήρα
β. αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
γ. βελτίωση ποιότητας και υγιεινής προϊόντων
δ. βελτίωση ασφάλειας σκάφους και συνθηκών εργασίας.

Όσοι αλιείς είχαν υποβάλει σχετικό φάκελο από 1-1-2007 έως 31-12-2009 και δεν εγκρίθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων, θα πρέπει να υποβάλουν ξανά τον φάκελο στο Τμήμα Αλιείας Λέσβου από σήμερα έως 30-6-2012, ενώ όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά μπορούν να προσκομίσουν τους φακέλους τους από 1-7-2012 έως 30-9-2012.
Ο εκσυγχρονισμός αφορά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον 5 ετών. Δίνεται προτεραιότητα σε σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας (με ολικό μήκος μικρότερο των12 μέτρων) και σκάφη ειδικού τύπου (οστρακαλιευτικά, σπογγαλιευτικά).

Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα με το είδος δαπάνης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας Λέσβου στο τηλέφωνο 2251046667.
Επίσης, πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης και τα ποσά επιδότησης μπορεί να βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα www.alieia.gr όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου