Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Ενίσχυση του κρατικού ρόλου στη χρηματοδότηση των λιμανιών

Να επιτραπεί η κρατική χρηματοδότηση για λιμενικές υποδομές, ανοικτές σε όλους τους χρήστες, ζητεί ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων (ESPO) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη νέα Λευκή Βίβλο των μεταφορών μέχρι το 2050.
Ειδικότερα, o ESPO δημοσίευσε την απάντησή του στην πολιτική μεταφορών - Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Όπως επισημαίνει, σε αντίθεση με προηγούμενες εκδόσεις, αυτή η Λευκή Βίβλος αναγνώρισε ότι οι μεταφορές θα συνεχίσουν να αυξάνονται και ότι αυτή η αύξηση είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης.

«Καλωσορίζουμε αυτή τη νέα ρεαλιστική νοοτροπία», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ESPO, Patrick Verhoeven. «Για τη στήριξη της αναμενόμενης ανάπτυξης των μεταφορών στην Ευρώπη χρειάζεται να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες υποδομές που χρειάζονται. Να υπάρχει προγραμματισμός που θα συνοδεύεται από περισσότερο αποδοτικά συστήματα και διαδικασίες.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις επενδύσεις στα λιμάνια και τη σύνδεσή τους με την ενδοχώρα. Για το λόγο αυτό καλούμε την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα μεγάλα λιμάνια θα συνδέονται με τα σιδηροδρομικά δίκτυα, και όπου είναι εφικτό με την εσωτερική ναυσιπλοΐα πολύ πριν από το Σεπτέμβριο του 2050 που είναι ο στόχος της Λευκής Βίβλου των μεταφορών. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει επίσης ότι τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν αποτελεσματικά το πρόγραμμα ΤΕΝ για τις μεταφορές και ότι θα παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των βασικών προτεραιοτήτων του προγράμματος».
Ο ESPO θεωρεί ότι, παράλληλα με τις συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη λιμενική βιομηχανία, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν τη βασική χρηματοδότηση των υποδομών. Η χρήση κονδυλίων από την Ε.Ε. είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία, με προϋπόθεση την επίτευξη ορατών αποτελεσμάτων. Ο ESPO τίθεται υπέρ της δημιουργίας ενός μηχανισμού ο οποίος θα χρησιμοποιεί έσοδα από τις μεταφορικές δραστηριότητες για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης υποδομών.
Αλλά και για τις μικρότερες των 300 χιλιομέτρων αποστάσεις που προβλέπει η Λευκή Βίβλος έως το 2050, ο ESPO επισημαίνει ότι «είναι δυνατόν οι μεταφορές να γίνονται με σιδηρόδρομο ή πλοία, ώστε να μειωθεί αποτελεσματικά η συμφόρηση στην ενδοχώρα. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο η ναυτιλία μικρών αποστάσεων αλλά και το σύστημα της θαλάσσιας διαμετακόμισης».

Χρηματοδότηση
Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής για τα λιμάνια, ο ESPO επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη αναθεώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναμενόμενες για πολλά χρόνια οδηγίες για τις κρατικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη του λιμενικού συστήματος.
Αυτό σημαίνει ότι η κρατική χρηματοδότηση της λιμενικής βιομηχανίας και των ανάλογων υποδομών ανοικτών σε όλους τους χρήστες δεν θα πρέπει να θεωρείται «κρατική ενίσχυση».

ΠΗΓΗ: Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου