Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Εθελοντές Ακτοφύλακες. Ευκαιρια για προσφορα και γερές βάσεις για προσληψη.

Θα λαμβάνουν μόρια για κάθε χρόνο συμμετοχής τους
Θα καθορίζονται με απόφαση του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και θα προστίθενται στα συνολικά τους μόρια σύμφωνα με την προκήρυξη
Στη σύσταση ενός μηχανισμού εθελοντών ανά την Επικράτεια (Επικουρική Ακτοφυλακή), μέσω του οποίου θα προσφέρονται οικειοθελώς υπηρεσίες προς το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, προχωρεί το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Οι νέοι αυτοί Εθελοντές και Εθελόντριες Ακτοφύλακες, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες, θα έχουν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αν μείνουν άνεργοι από την κύρια εργασία τους (με δαπάνη του Δημοσίου), καθώς και ειδική πριμοδότηση στους διαγωνισμούς του Λιμενικού Σώματος για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Συγκεκριμένα για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες, με αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή συνεχή υπηρεσία, προβλέπεται πως για κάθε χρόνο ενεργού συμμετοχής τους λαμβάνουν αριθμό μορίων, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και προστίθεται στα συνολικά τους μόρια σύμφωνα με την προκήρυξη.
Για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες τα όρια ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς κατάταξης στο ΛΣ αυξάνονται κατά τρία έτη από εκείνο που ισχύει για τους υπόλοιπους υποψηφίους για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, ανέρχονται στο 32ο έτος για τη Σχολή Υπαξιωματικών και στο 30ό για τη Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών.
Εθελοντής Ακτοφύλακας δύναται να είναι κάθε Ελληνας και Ελληνίδα υπήκοος ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή υπήκοος τρίτου κράτους ηλικίας 18 έως 60 ετών που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία.

Οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι, για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή, υποβάλλουν αίτηση στη Λιμενική Αρχή του τόπου μόνιμης διαμονής ή παραθεριστικής κατοικίας τους με επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα για την απόκτηση της ιδιότητας του εθελοντή.
Επίσης πρέπει να γνωρίζουν κολύμβηση, να ομιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα και να μην έχουν υποβάλει αντίστοιχη αίτηση σε άλλη Λιμενική Αρχή της χώρας.
Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί εντάσσονται στη δύναμη της ΕΠ.ΑΚΤ., προμηθεύονται "Δελτίο Ταυτότητας Εθελοντή Ακτοφύλακα" και ακολουθούν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.aktofylakas.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου